Technická asistence

Komplexní služby pro všechny fáze realizace projektů dopravní infrastruktury. Cenové expertizy, posudky, kontrola soupisu prací, nebo posouzení nabídkových cen.

Software

Aspe umožňujeme připravit a realizovat každou fázi stavebního projektu. Řeší práci s rozpočtem a dokumentací stavby, ale i procesy řízení a schvalování.

Partneři

BIM

Technický dozor stavebníka v kompletní a kvalifikované podobě. Kromě stavebního technického dozoru zajišťujeme i koordinaci BOZP a inženýring.

Konzultační služby

Datové a konzultační služby pro SW produkty rodiny Aspe. Pomůžeme s implementací SW do vaší organizace a se sledováním finančního plnění stavebních zakázek.