Školení

• Claim management – Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení.
• Cenové databáze pro investiční přípravu dopravních staveb – základní principy, nové směry, rizikové oblasti, vícepráce.
• Časové řízení projektů dle platných metodik, HMG ve Smluvních podmínkách, Vazba HMG na finanční nároky, kritické body HMG.