I/35 MÚK Rádelský Mlýn

inv. náklady: cca 440 000 000,00 Kč bez DPH, rok 2021

  • Na zakázce MÚK Rádelský mlýn naše společnost působí jako Technický dozor, dále zajišťuje správu datového skladu stavby (v rámci Konzultačních služeb), . Plné zprovoznění všech větví proběhne 12.12.2021. Příští rok budou probíhat pouze dokončovací práce v podobě vegetačních úprav, odstraňování nedodělků a dokončení dokladové části stavby.