D3 0310/II Hodějovice – Třebonín

inv. náklady (aktuální cena díla): 6 063 161 125,-, stále běží

  • Technická asistence v Aspe (claim management, cenové expertizy, datový sklad stavby, Technický dozor stavebníka (inženýring, koordinátor BOZP).