I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu

inv. náklady: 160 000 000,00 Kč bez DPH, stále běží

  • Datový sklad stavby (Konzultační služby), Technický dozor stavebníka (TDS+inženýring)