Koordinátor společného datového prostředí (CDE)

Koordinátor společného datového prostředí (CDE) zajišťuje správné fungování a spolupráci všech zúčastněných stran (objednatel, zhotovitel, technický dozor apod.) v CDE dle předem definovaných parametrů a garantuje tak bezproblémový průběh stavebního projektu z pohledu digitalizace celé stavby

Co všechno zajištuje koordinátor CDE?

• Zakládá uživatelské účty projektu ve společném datovém prostředí (CDE)

• Zakládá a nastavuje složkovou strukturu a patřičná oprávnění

• Nastavuje role a práva pro účastníky projektu, průběžně aktualizuje dle požadavků

• Definuje, tvoří, kontroluje a upravuje schvalovací procesy (zejména procesy schvalování TePř/KZP, schvalování RDS, schvalování změn během výstavby)

• Zajišťuje školení uživatelů