Datové služby

Bez systému jsou data k ničemu. Omezte chyby a duplicity, ušetříte čas, peníze i nervy.

Na začátku je transparentní soutěž

• Příprava a vyhodnocení soutěží – prověření soupisu prací před zveřejněním, sehrání nabídek uchazečů vůči kontrolnímu rozpočtu, tvorba cenového zrcadla.

Kontrola finančního plnění zakázky

• Dohled nad plněním rozpočtu stavby, pravidelné reportovací výstupy s přehledem aktuálního finančního stavu zakázky
• Kontrola elektronických podkladů vůči tištěným originálům, čerpání a fakturace, změny během výstavby, harmonogramu ve formátu XC4.
• Kontrola přečerpání položek, zajištění základní technické pomoci při zjištění nekompatibility dat, nahrání do systému CDE.