Data

OTSKP

• Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací pod patronací Ministerstva dopravy.

• Jednotné třídění prací a dodávek a snadná porovnatelnost nabízených cen.

http://tridniky.cz/

Měrné ceny

• Historické porovnání cen ve stavebnictví. Statistiky nabídkových cen staveb na úrovni agregovaných ukazatelů DSP, DÚR a globálních ukazatelů od roku 2004.

http://merne-naklady-staveb.cz/

Stavdata

• Nejpřehlednější informační portál o stavebnictví. Procházejte online databázi stavebních materiálů a výrobků. Porovnávejte ceny a technické parametry, optimalizujte datové podklady stavebních hmot.

http://www.stavdata.cz/Home/Hlavni

Datový předpis XC4

• Pro výměnu dat mezi softwarem zhotovitele či dalších stran a prostředím DSS je využíván Datový předpis XC4, což je otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12. května 2016. Tento volně dostupný Datový předpis XC4 umožňuje přenosy dat a jejich zpracování mezi různými softwarovými produkty a DSS, zejména pak pro sestavení soupisu prací a pro veškerou komunikaci v průběhu realizace projektu.

• V tomto otevřeném Datovém předpisu XC4 lze v průběhu realizace předávat:

◦ Soupisy provedených prací – Zjišťovací protokoly (ZP).
◦ Harmonogram (HMG) – časové údaje a finanční plán.
◦ Změny během výstavby (ZBV) vč. zatřídění do Skupin dle platné SGŘ 18/2017.
◦ Faktury (FA) vystavené za jednotlivé období.