Claim management

Claimy a vzájemné odpovědnosti – identifikace oprávněné strany, procesní řízení claimové agendy a stanovení uznatelné výše časových a finančních nároků.

• Konzultační a poradenská činnost týkající se předložených claimů (nároků) Zhotovitele nebo Objednatele.

• Vedení claimové agendy, příprava korespondence Správce stavby a Objednatele.

• Analýza příčin zpoždění včetně určení odpovědnosti smluvních stran.

• Analýza harmonogramů předkládaných dle Pod-čl. 8.3 Smluvních podmínek (Red Book) a Pod-čl. 7.2 Smluvních podmínek (Green Book).

• Posouzení uznatelnosti časových nároků a zpracování časové analýzy definující uznatelnou výši nároku.

• Zpracování expertních posudků předložených nároků včetně zajištění znaleckých posudků.

• Účast na souvisejících jednáních a koordinace procesu vypořádání nároků.