Časové řízení projektu

Umíme řídit čas v souladu se Smluvními podmínkami a platnými metodikami.

• Kontrola dodržování obecných i specifických požadavků na jednotlivé harmonogramy stavby v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC v platném znění.
• Kontrola dodržování procesních postupů souvisejících s jednotlivými harmonogramy a fázemi výstavby v souladu se Smluvními podmínkami FIDIC.
• Konzultační a poradenská činnost týkající se Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC v platném znění.
• Účast a konzultační činnosti na jednáních řešících harmonogramy předmětné stavby.