BIM

Definování BIM požadavků

• Pomoc při definování BIM požadavků zadavatele na projekt. Zpracování dokumentu EIR (Informační požadavky klienta na projekt).

Implementace Společného datového prostředí (CDE)

• Zavedení společného datového prostředí (CDE) do organizace – nastavení interních procesů pro použití a výměnu informací, návrh složkové struktury pro ukládání dokumentů.

Srozumitelné schvalovací procesy (workflow)

• Definování schvalovacích procesů a postupů pro připomínkování a schvalování dokumentů v prostředí CDE.

Koordinátor CDE zajistí technickou asistenci po dobu trvání projektu

• Zpracování dokumentu BEP (Plán realizace BIM) a jeho aktualizace v případě změn.
• Zajištění proškolení všech participantů projektu. Zavedení dat do stavby, nastavení potřebných parametrů dle platných směrnic a nařízení.
• Založení uživatelských účtů, nastavení rolí a patřičných oprávnění a jejich aktualizace v případě potřeby.
• Koordinace zúčastněných stran a využití dat v průběhu projektu.
• Případné zatřídění podkladů, digitalizace tištěných podkladů, nahrání digitalizovaných dat do CDE, kontrola úplnosti dokumentů/ podkladů.
• Zpracování průběžných výstupů pro objednatele dle požadavků.
• Závěrečná zpráva objednateli, předání offline dat.

Maximální využití informací z modelu stavby

• Konzultace nad správným nastavením atributů a parametrů informačního modelu dle platných metodik.
• Tvorba rozpočtu a harmonogramu z dat uložených v modelu.
• Propojení dat v CDE s dalšími aplikacemi.