POLITIKA bezpečnosti informací společnosti IBR Consulting, s.r.o.

Vedení IBR Consulting, s.r.o. v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 27001 stanovuje tuto Politiku bezpečnosti informací, ve které formuluje svoji strategii pro zabezpečení ochrany informací souvisejících s její zakázkovou činností.

Informace ve všech podobách (zdokumentované nebo komunikované, vědomosti a zkušenosti všech pracovníků) jsou hlavním pracovním nástrojem a nejdůležitějším aktivem IBR Consulting, s.r.o. a proto vedení společnosti vnímá zajištění ochrany informací jako přirozenou a nedílnou součást podnikatelských aktivit k zajištění dlouhodobé prosperity.

Vztah k zákazníkům a obchodním partnerům

 • důsledně plnit smluvní bezpečnostní závazky
 • naplnit potřeby a oprávněná očekávání v oblasti ochrany informací (po celou dobu spolupráce a přirozeně i po ukončení obchodních vztahů)
 • jednat profesionálně a čestně

Tým pracovníků společnosti

 • cílem vedení společnosti je vytvoření ustáleného kolektivu plně loajálních spolupracovníků
 • otevřená a čestná komunikace
 • podpora vzdělávání v oblasti bezpečnosti informací a IT
 • všichni pracovníci přijímají osobní odpovědnost za nakládání s firemními informacemi

Soulad s právními předpisy

 • zajistit plnění legislativních předpisů v oblasti bezpečnosti informací

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS)

 • s využitím normy ČSN EN ISO/IEC 27001 realizovat a neustále zlepšovat systém řízení bezpečnosti informací
 • plnit aplikovatelné požadavky bezpečnosti informací
 • důsledně analyzovat rizika a tím předcházet negativním dopadům
 • pravidelně vyhlašovat a plnit cíle ISMS v souladu se zásadami této Politiky

K naplnění všech zásad této politiky se vedení společnosti zavazuje zajistit a poskytnout dostatečné zdroje.

V Praze dne 1. 9. 2018 Ing. František Benč, Ph.D., ředitel společnosti