O NÁS

Společnost IBR Consulting, s.r.o. patří mezi přední české společnosti s dlouholetou zkušeností v oboru dopravního stavitelství. Naše společnost vlastní a vyvíjí software Aspe pro řízení projektu ve všech jeho fázích.

V rámci svých dalších činností společnost provádí technické dozory staveb, koordinaci BOZP, inženýrské služby a v neposlední řadě technickou asistenci.
Divize Technická asistence se zabývá administrací projektů, v rámci které pomáhá investorům v oboru dopravního stavitelství s administrací změn původně uvažovaného technického řešení stavby.

Mimo to dále pomáhá s posuzováním nároků zhotovitelů postupy stanovenými smlouvou, s kontrolami soupisů prací, kontrolami jednotkových cen nových položek soupisu prací a kalkulačních rozpadů.

Ing. František Benč, Ph. D.

Ředitel společnosti, jednatel

Ing. František Benč, Ph. D.

Ředitel společnosti, jednatel

KLIENTI

REFERENCE

ČLENSTVÍ