O NÁS

Společnost IBR Consulting, s.r.o. patří mezi přední české společnosti s dlouholetou zkušeností v oboru dopravního stavitelství. Naše společnost vlastní a vyvíjí software Aspe pro řízení projektu ve všech jeho fázích.

V rámci svých dalších činností společnost provádí technické dozory staveb, koordinaci BOZP, inženýrské služby a v neposlední řadě technickou asistenci.
Divize Technická asistence se zabývá administrací projektů, v rámci které pomáhá investorům v oboru dopravního stavitelství s administrací změn původně uvažovaného technického řešení stavby.

Mimo to dále pomáhá s posuzováním nároků zhotovitelů postupy stanovenými smlouvou, s kontrolami soupisů prací, kontrolami jednotkových cen nových položek soupisu prací a kalkulačních rozpadů.

Ing. František Benč, Ph. D.

Ředitel společnosti, jednatel

Ing. František Benč, Ph. D.

Ředitel společnosti, jednatel

AKTUALITY

IBR Consulting, výhradní partner pro BIM a Mgr. Martin Kupka, ministr dopravy ČR

Setkání lídrů digitalizace 2023

Ode dneška se koná Setkání lídrů digitalizace 2023, kterého se IBR Consulting účastní jako stříbrný partner.

Silniční konference 2023

Každoročně se společnost IBR Consulting účastní Silniční konference. Letošní již 30. ročník se uskuteční ve dnech 13. – 14. 6. 2023 v Trojhalí Karolina v Ostravě.

PODCAST

Poslechněte si rozhovor Ing. Františka Benče, Ph.D. a Ing. Romana Lennera: https://www.valbekstory.cz/vize-spolecnosti-ibr-jdeme-s-dobou/?fbclid=IwAR2LfQG6GtKInVsyPOe3k80qAVXpPnb-q_MPyh2NYryDukJemeZYfOUKTYs

KLIENTI

REFERENCE

ČLENSTVÍ